Ви є тут

Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Хмельницький
вулиця Грушевського

Хмельницький колегіум сьогодні:

 • це особистісно-зорієнтоване навчання і виховання;
 • це духовне зростання вчителя та учня в про-цесі взаємодії, як приорітетний фактор вдосконалення навчально-виховного процесу та збереження здоров`я його учасників;
 • це вдосконалення форм і методів роботи з ін-телектуально-здібними та обдарованими дітьми;
 • це формування здорового інтелекту нації шляхом розвитку інтелектуально-творчих ознак особистості;
 • це високий академічний рівень навчання з усіх предметів;
 • це обов`язкове вивчення англійської та німецької мови;
 • це можливість вибору змісту освіти відповідно до напрямків навчання:
 1. Природничий (профіль-математика, фізика, інформатика);
 2. Суспільно-гуманітарний (профіль - англійська, німецька, українська мови, правознавство);
 3. Художньо-естетичний (профіль - хореографія, образотворче мистецтво, музика);
 • це комфортні умови для розвитку і само-реалізації кожної особистості, як громадянина України, який усвідомлює свою належність до сучасної Європейської цивілізації, чітко орієнтуєть в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленого до життя і праці в ХХІ столітті;
 • це формування покоління здатного навчатися впродовж життя;
 • це приорітети співпраці і партнерства у взаєминах вчителів та учнів;
 • це методика швидкого читання;
 • це лекційно-семінарська технологія навчання на уроках історії і правознавства;
 • це методика Оксфордського університету на уроках англійської мови.

В колегіумі працює:

 • 82 вчителя предметника, із них:
 • 14 вчителів-методистів;
 • 10 відмінників освіти;
 • 10 звання старший вчитель;
 • 37 спеціалістів вищої категорії;
 • 25 спеціалістів І-ої категорії;
 • 10 спеціалістів ІІ-ої категорії;
 • 10 спеціалістів
 • 2 психолога;
 • 1 логопед;
 • 5 педагогів-організаторів.

В колегіумі нараховується:

 • 6 циклових кафедр;
 • 6 науково-методичних об`єднань;
 • 8 творчих груп;
 • 20 секцій;
 • школа становлення молодого вчителя;
 • 15 факультативів та курсів за вибором;
 • 22 гуртків та клубів за інтересами;
 • школа олімпійського резерву;
 • 3 дитячі об`єднання;
 • наукове товариство.